Vergi Beyannamelerinizin Kontrolü ve
E-defterlerinizin Denetim ve Raporlaması

YeniEdefterinizden Cari Hesap-Muavin Defter kaydı bilgisine ulaşabilirsiniz.

Vergi Riskiniz Var mı?


Kurumlar Vergisi Beyannameniz ile E-defteriniz arasında hesap farkları var mı? Defterlerinizle beyannameleriniz uyumlu mu?
Vergi müfettişlerince yapılacak denetimlerde vergi riskinizin olup olmadığını öğrenmek için vergi riskinizi araştırınız.

Açıklamalar

BOBİ FRS Tabloları KGK tarafından düzenlenmesi istenilen BOBİ FRS tablolarına ilişkin Excel dosyalarını oluşturabilirsiniz.

Mali Analiz Kurumlar Vergisi Beyannameniz üzerindeki mali tablolarınız üzerinden Mali tablolar analizi yapabilirsiniz.

Tam Tasdik Raporu Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında üretilen dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.

Karşıt İnceleme Tutanaklarınızı veya Bilgi İsteme Yazılarınızı e-defterden yararlanarak hazırlayabilirsiniz.

E-Defter Kullanımları Büyük Defter kaydını içeren "6900266993-201809-K-000000.xml gibi içerisinde "K" veya "Y" harfi bulunan XML dosyası sisteme girilmelidir.
Denetim ve Raporlama Programlarımız

İnternet tabanlı olan programlarımız, tüm meslektaşlarımız ve halkımızın kullanımına açık olup bedelsizdir.Sitemizde üyelik sistemi yoktur. İşleminizi yapar ve çıkarsınız. Bu kadar!

Hem YMM ve SMMM'ler hem de mükelleflerce bizzat kullanılabilecek tek programdır.

Kullanılacak tek veri gireceğiniz pdf veya xml dosyasıdır. Ayrıca bir veri girişi yapmanıza gerek yoktur.

Sitemizi kullanırken email almak vermek yoktur. Kod alıp göndermek yoktur. Tamamen otomatik olup işlemler hemen sonuçlanmaktadır.

Programlarımız

Eser Sevinç tarafından hazırlanan bilgisayar programı kullanımları bedelsiz olup öncelikle halkımızın gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir.

Kullanıcılar, vergi mükelleflerinin ve mükelleflerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar.
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, Katma Değer Vergisi Beyanname bilgileri ve e-defterler üzerinde yer alan bilgiler ile sisteme girişi yapılabilen her türlü bilgi ve belgeler sistemimiz tarafından kayıt altına alınabilir.
Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.
Kullanıcı tarafında, sistemimiz üzerinden elde edilen bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz etmemeyi taahhüt ederler. Aksi durumda, sistemimiz bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

Nasıl Kullanılır?

Beyannamelere ait PDF, E-Deftere ait XML ve 191 hesaba ilişkin Excel dosyasını kullanacaksınız. Ayrıca veri girişi yapılmasına gerek kalmaz.

Kurumlar veya Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin PDF uzantılı dosyaları üzerinden işlem yapılır.
E-defterinize ait XML dosyasını sisteme girerek işleminizi gerçekleştirirsiniz.
Karşıt İnceleme Tutanakları düzenlenirken, 191 hesaba ait Excel dosyanızı sisteme girerek işleminizi gerçekleştirirsiniz.
Tüm çıktılar ya MS Word veya Excel formatında olup bilgisayarınıza indirilebilir olacaktır, ya da web sitesi olarak görüntülenecektir.
Kullanımla ilgili görüş ve önerileriniz için, lütfen e-posta gönderiniz:esersevinc@gmail.com

Biz Kimiz?

E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç

Eser Sevinç

Eser Sevinç

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Eser Sevinç, lisans üstü çalışmasını 1997 yılında ABD'de Ferris State Üniversitesinde Master Science in Information Systems Managemet master derecesini elde ederek tamamlamıştır.

Eser Sevinç, 1988 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı mesleğini 2000 yılında Maliye Başmüfettişi olarak tamamlamıştır. 1999 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, 2001-2005 yıllarında BDDK-TMSF bünyesinde Tahsilat Dairesi Başkanlığında Yardımcı olarak kamu görevini sürdürmüştür. Özel sektörde sürdürülen mesleki faaliyetler sonucunda, 2018 yılında emekli olmuştur.

2015 yılından itibaren yazılım işleri ile ilgilenmekte olup vergisel programlar oluşturmuştur. Site üzerindeki programlar ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

İletişim

Mobil: +90 533 690 74 36

E-posta adresi: esersevinc@gmail.com