Bağımsız denetime tabi firmanın Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni giriniz: E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Kurumlar Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.

Not: Kurumlar vergisi beyannameleri bağımsız denetim raporu için gerekli tüm verileri içermez. Bu yüzden, buradaki tabloların eksiklikleri kullanıcı tarafından giderilmelidir.

31.12.2019 tarihinden önce sona eren yıllık hesap dönemlerine ait BOBI FRS Nakit Akış Tablosu - Dogrudan Yontem (Münferit) finansal tablolar için burayı tıklayınız.