Sitemiz SMMM, YMM ve Bağımsız Denetçilerin faaliyetleri gereği düzenlemek zorunda oldukları mali tabloları ve raporları önceden dijital ortamda hazırlanmış dosyalar üzerinden oluşturmasına olanak veren programları içermektedir.

SMMM ve YMM’lerin kullanabilecekleri Mali Analiz araçları şunlardır:

·         Mali Tablolar

·         Mali Analiz

o    Dikey Analiz

o    Yatay Analiz

·         Çok Zor Durum Tespiti

YMM’lerin düzenleyecekleri Rapor ve Tutanak hazırlama araçları şunlardır:

·         Tam Tasdik Raporu

o    eRapor için Tam Tasdik Bilgileri

o    Tam Tasdik Raporu

o    Tam Tasdik Tutanağı

·         KDV İade Raporu

o    Mal ve Hizmet İhracında KDV İadesi Raporu Hazırlama

o    Yapım İşlerinde KDV İadesi Raporu Hazırlama

o    KDV için Karşıt İnceleme tutanakları

§   Edefter üzerinden üretilecek

·         Aylık Tutanak Oluştur

·         Birden Fazla Aylık Tutanak Oluştur

§   191 Hesaptan düzenlenen Excel’den üretilecek