E-Beyanname (ebyn) sistemi kullanılırken, Katma Değer Vergisi Beyannamesi onaylandığında iki dosya üretilir. Bu dosyalardan PDF uzantılı olanı burada kullanmaktayız.